fbpx

Powiat częstochowski

Powiat częstochowski funduje cenne nagrody dla najlepszych gospodarstw rolnych

fot. Pixabay

Starostwo powiatowe zaprasza rolników do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą Ekologiczną Zagrodę 2018 roku. Dla wyróżniających się gospodarstw przewidziano cenne nagrody rzeczowe, których ogólna pula ma wynieść 15 tys. zł.

Celom inicjatywy przyświecają idee propagowania zasad produkcji dobrej i zdrowej żywności, zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu i kształtowanie ich proekologicznych postaw. Organizatorzy chcą tym samym upowszechniać lokalną politykę ekologiczną oraz strategię w zakresie ochrony środowiska, w tym przede wszystkim program wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Niesie ona ze sobą ponadto znaczący walor edukacyjny. Zmierzający do poprawy warunków życia mieszkańców powiatu częstochowskiego zamieszkujących tereny wiejskie, poprawy konkurencyjności tychże terenów, stanu środowiska i aktywizacji lokalnej społeczności w powiecie.

Uczestnikami konkursu mogą być rolnicy, których gospodarstwa zostaną zatwierdzone przez urzędy poszczególnych gmin. Na tym właśnie szczeblu rozstrzygnie się pierwszy etap. Chęć udziału należy więc zgłosić we właściwym miejscowo urzędzie gminy do końca maja. Włodarze tych jednostek samorządowych będą mieli z kolei czas do połowy lipca, by wyłonić wyróżniające się na ich terenie gospodarstwa i zgłosić je na szczebel powiatowy plebiscytu.

Oceny gospodarstw dokona komisja składająca się z przedstawicieli Śląskiej Izby Rolniczej w Częstochowie, częstochowskiego oddziału Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz starostwa powiatowego. Pod uwagę będą brane takie kryteria jak estetyka zagrody, gospodarowanie wodą i odpadami, wdrożone zasady postępowania ze ściekami komunalnymi, zastosowanie w gospodarstwie odnawialnych źródeł energii i ograniczenia niskiej emisji. Punktacji poddane zostaną ponadto działania gospodarzy na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu oraz zastosowanie metod produkcji żywności ekologicznej.

Zwycięzca Ekologicznej Zagrody otrzyma nagrodę rzeczową o wartości do 5 tys. zł, a gospodarstwa z niższych stopni podium – odpowiednio do 3 i 2 tys. zł. Przyznanych zostanie ponadto pięć wyróżnień rzeczowych wartości o wartości około 600 zł. Dla pozostałych uczestników konkursu przewidziane są drobne gratyfikacje rzeczowe.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród ma nastąpić do 26 sierpnia.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter