Powiat częstochowski

Wspólnie, a przede wszystkim w porozumieniu, powalczą o unijne pieniądze na regionalne inwestycje

fot. Urząd Miasta Częstochowy

Włodarze wszystkich trzydziestu czterech samorządów z regionu częstochowskiego powołali do życia Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Organizacja, która będzie działać jako stowarzyszenie, ma przede wszystkim koordynować przedsięwzięcia zmierzające do skutecznego wykorzystywania pieniędzy unijnych z nowej perspektywy finansowej.

Powołanie Związku jest odpowiedzią na nowe wyzwania, które staną przed samorządami chcącymi realizować inwestycje przy udziale przewidzianych na lata 2021-2027 funduszy unijnych. Przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Regionalnego założenia, które mają określać kierunki unijnej polityki w Polsce, zakłada w dalszym ciągu intensywny rozwój zintegrowanych mechanizmów. Jednymi z nich są Regionalne Inwestycje Terytorialne.

RIT-y to specjalna pula unijnych pieniędzy nijako zarezerwowana dla poszczególnych subregionów województwa, w ramach lokalnego programu operacyjnego. Samorządy umawiają się na jakie projekty chcą przeznaczyć przypadające im środki, a następnie przedstawiają je do akceptacji urzędu marszałkowskiego.

Do tej pory współpracę samorządów regionu częstochowskiego regulowało subregionalne porozumienie. Jego liderem w dalszym ciągu jest Częstochowa. Od przyszłego roku prace skoordynuje powołane właśnie stowarzyszenie, które ma pośredniczyć w realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

– Działalność nowego stowarzyszenia będzie skupiała się na wspieraniu subregionalnego rozwoju i współdziałania na rzecz efektywnego wykorzystywania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027, a także na ochronie wspólnych interesów oraz upowszechnianiu idei samorządności lokalnej i regionalnej. Warto dodać, że akces do Związku zgłosiły wszystkie samorządy subregionu, bez względu na polityczne różnice. Nowe stowarzyszenie powinno zacząć funkcjonować od stycznia 2020 roku, po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego – mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy, w którym 5 listopada odbyło się zgromadzenie założycielskie.

W trakcie spotkania włodarze gmin i powiatów, oprócz samego zatwierdzenia statutu organizacji, wyselekcjonowali również jej władze. Powołano siedmioosobowy zarząd, na którego czele stanął prezydent Częstochowy. Skład uzupełnili starostowie – częstochowski, kłobucki i myszkowski. Pracami kierować będą także burmistrz Kłobucka, Myszkowa oraz wójt Przyrowa.

Do ścisłych władz organizacji weszło trzech przedstawicieli z powiatu częstochowskiego. Oprócz wspomnianego starosty i wójta Roberta Nowaka, w komisji rewizyjnej zasiadać będzie z kolei burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska. Wspierać ją będzie burmistrz Koziegłów i wójt Wręczycy Wielkiej.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter