Inwestycja za ponad milion złotych wkracza w końcową fazę

Konopiska

Na początku grudnia ma się zakończyć oczekiwana od kilku lat budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich 904 i 907 w Konopiskach. Oprócz 277 metrów szlaku kompletnie przebudowane mają zostać instalacje podziemne. Dlatego też zadanie będzie kosztować ponad 1,13 mln zł. Z kasy gminnej pójdzie na ten cel 227 tys. zł. Resztę, czyli około 912 tys. zł, pokryje województwo.

Według pierwotnych szacunków całość inwestycji miała się zamknąć w kwocie 993 tys. zł. 80 proc. tej kwoty stanowił wkład województwa. Po zebraniu ofert od wykonawców okazało się, że do zabezpieczonej puli trzeba będzie dorzucić 140 tys. zł.

Aby inwestycja mogła być realizowana za takie pieniądze, zgodę na podwyższenie finansowania musiał wyrazić urząd marszałkowski. I udało się. Wójt Jerzy Żurek wynegocjował dodatkowe 112 tys. zł. Gmina swój udział zwiększyła tylko o 28 tys. zł.

Tutejszy urząd pełni funkcję inwestora dla tego zadania. Takie zasady określiło specjalne porozumienie pomiędzy samorządem Konopisk, a marszałkiem województwa. To on formalnie jest właścicielem dróg. Po zakończeniu prac województwo przeleje na konto gminy umówioną część pieniędzy.

– Inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Starania o nią trwały kilka lat. Zrobiliśmy projekt budowlany i wynegocjowaliśmy zasady współpracy przy jej wykonaniu, więc bardzo się cieszę, że realizacja wkroczyła już w końcową fazę – mówi wójt Jerzy Żurek.

Projekt obejmuje wykonanie szerokiego na dwa metry chodnika od skrzyżowania ulicy Opolskiej do ulicy Śląskiej, a dalej w ciągu ulicy Sportowej, szlaku pieszo-rowerowego o szerokości dwóch i pół metra do przejścia dla pieszych w rejonie szkoły w Konopiskach. Powstaną ponadto zjazdy na posesje mieszkańców, zatoka autobusowa oraz kanalizacja deszczowa. Kanalizacja sanitarna z kolei zostanie przebudowana. Podobnie jak profile skrzyżowań.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Konopiska