fbpx

Kłobuck

Nawet trzy tysiące złotych dla usuwających azbest. Zgłoszenia do końca marca

fot. Fotolia

Urząd Miejski w Kłobucku ogłosił nabór wniosków dla tych mieszkańców gminy, którzy w tym roku planują zrealizować w swoich gospodarstwach przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. W podjętej pod koniec ubiegłego roku uchwale przewidziano nawet 3 tys. zł dofinansowania na taki cel.

Do wsparcia kwalifikują się koszty obejmujące wykonanie prac demontażowych, transport oraz składowanie odpadów powstałych w wyniku usuwania odpadów azbestowych, jak na przykład pokrycia dachowe czy elementy elewacji.

– Zasady udzielania dofinansowania określone zostały w uchwale rady miejskiej z 28 grudnia ubiegłego roku. Wysokość dotacji wynosi 30 zł za m² w przypadku prac demontażu, transportu i składowania, a maksymalnie 3 tys. zł albo 15 zł za m² w przypadku transportu i składowania, nie więcej jednak niż maksymalnie 1,5 tys. zł – informuje burmistrz Jerzy Zakrzewski w wystosowanym komunikacie.

Jak podkreśla włodarz, podstawą udzielenia dofinansowania jest złożenie kompletnego wniosku przed przystąpieniem do prac budowlanych w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku. Mają one być realizowane do końca marca danego roku kalendarzowego, aż do wyczerpania środków pieniężnych przewidzianych na ten cel w budżecie samorządu. Decydującą w tej sprawie jest data wpływu dokumentów.

– W przypadku niewystarczającej liczby złożonych wniosków oraz pozostania do dyspozycji wolnych środków na ten cel przewidywany jest dodatkowy termin ubiegania się o dofinansowanie dla wniosków złożonych w terminie od 1 do 31 sierpnia danego roku – dodaje burmistrz.

Warto jednak zaznaczyć, że zgodnie z przyjętymi zapisami pierwszeństwo przy przyznaniu dotacji będą miały osoby, które po raz pierwszy występują o przyznanie dotacji na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest. Ci, którzy w przeszłości już otrzymywali wsparcie samorządu na takie przedsięwzięcia, mogą liczyć na pieniądze w przypadku wygenerowania się wolnych środków na ten cel.

Co ważne, rozliczyć dotację trzeba będzie nie później niż do końca lipca danego roku kalendarzowego, a w przypadku drugiego terminu naboru do dnia 30 listopada.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ulicy Zamkowej 12 (pokój nr 23), bądź pod numerem telefonu 34 317 40 39 wew. 213.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter