fbpx

Konopiska

Radni nie mieli wątpliwości. Żurek dostał absolutorium i wotum zaufania

fot. Urząd Gminy Konopiska

Chwilę po debacie nad raportem o stanie gminy radni udzielili wójtowi Jerzemu Żurkowi wotum zaufania. Miejscowi samorządowcy zatwierdzili także sprawozdanie finansowe i to dotyczące wykonania budżetu gminy za ubiegły rok oraz dali włodarzowi Konopisk absolutorium.

Procedura absolutoryjna służy ocenie wykonania budżetu samorządu i jest dokonywana na podstawie analizy sprawozdania z jego realizacji oraz sprawozdania finansowego. Radni najpierw pochylili się nad tymi dokumentami w trakcie prac poszczególnych komisji merytorycznych rady gminy, a następnie podczas sesji, która miała miejsce pod koniec czerwca.

Pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Tym samym nic nie stało na przeszkodzie, by samorządowcy podjęli uchwałę pozytywnie oceniającą działalność wójta.

– W 2021 roku dochody gminy wyniosły 61,1 mln zł, co stanowi 102,15 proc. założonego planu, przy realizacji wydatków na poziomie 93,67 proc. w kwocie 54,07 mln zł. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 82,59 proc., a wydatki bieżące w 94,60 proc. Pozwoliło to na uzyskanie nadwyżki w kwocie sięgającej 7,04 mln zł – informują gminni urzędnicy.

Z kolei stan zadłużenia gminy na koniec ubiegłego roku wyniósł 11,9 mln zł, co stanowi 19,49 proc. dochodów wykonanych. W kwocie zobowiązań długoterminowych są raty kredytów i pożyczek w wysokości 11,57 mln zł oraz umowa spłacana wydatkami do 2022 roku na zakup nieruchomości gruntowych w wysokości 332 tys. zł.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter