fbpx

Powiat kłobucki

Kiepura po absolutorium: To był rekordowy rok. Radni z PiS-u byli przeciw

fot. YouTube

Rada powiatu zaakceptowała sposób prowadzenia gospodarki finansowej samorządu w ubiegłym roku. Zarząd, na sesji 26 czerwca, po dyskusji nad raportem o stanie jednostki oraz po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu uzyskał wotum zaufania i absolutorium. W gremium rady nie było jednak jednomyślności. Przeciwko zagłosował opozycyjny klub Prawa i Sprawiedliwości.

Absolutorium to jeden z najważniejszych środków kontroli ciała uchwałodawczego. Radni oceniają osoby kierujące powiatem w zakresie realizacji założeń budżetowych, prawidłowości wydatkowanych środków czy też ich celowości. Ocena pracy zarządu dokonywana jest wcześniej przez komisję rewizyjną oraz Regionalną Izbę Obrachunkową, które wydają stosowne opinie. A te były pozytywne.

Jak więc kształtują się najważniejsze liczby kłobuckiego za ubiegły rok? Dochody wyniosły 74 mln zł. Wydatki natomiast były o 2,4 mln zł wyższe. Pośród nich 51,6 mln zł przeznaczono na zadania bieżące, a kolejne prawie 25 mln zł zainwestowano w majątek powiatu. Zadłużenie na koniec 2018 roku ukształtowało się na pułapie 12,3 mln zł.

Pośród wielu zadań którymi na co dzień zajmuje się starostwo, największą procentowo pozycję wydatków stanowiły te przeznaczone na drogi. Utrzymanie wojewódzkich, powiatowych oraz działalność Powiatowego Zarządu Dróg pochłonęła niemal 24 mln zł.

Na samą przebudowę szlaków wydano ponad 16 mln zł, a kolejne prawie 3 mln zł stanowiły inne wydatki na drogi. Co istotne, ponad 10 mln zł tych środków pochodziła z pozyskanych funduszy zewnętrznych. Głównie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, rządowego wsparcia niwelującego skutki klęsk żywiołowych oraz dotacji gmin, które dorzucały się do finansowania. Pozwoliło to, poprzez wykonanie dziewięciu zadań, gruntownie zmodernizować ponad 16 km jezdni.

Najkosztowniejszym z nich, ponad 7,5 mln zł, była przebudowa prawie sześciokilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 2043 S relacji Kłobuck – Kamyk. Kolejne 3,3 mln zł wydatkowano na drogę nr 2036 S od miejscowości Kuków do Zwierzyńca III, a 2,3 mln na dwukilometrowy odcinek szlaku nr 2020 S w relacji od Wilkowiecka do Kłobucka. Ponadto zrobiono mniejsze odcinki w miejscowościach Kamińsko, Wilcza Góra, Zajączkach Pierwszych, Zimnowoda czy ulicę Mickiewicza w Krzepicach oraz Jagiełły i Leśną w Miedźnie. Ulica Szkolna w Opatowie zyskała z kolei chodnik.

– Rok 2018 to rok rekordowych inwestycji drogowych. Utworzyliśmy ponadto rodzinkowy dom dziecka, dom seniora czy klub dziennego pobytu dla niepełnosprawnych, jak również nowoczesne pracownie dla młodzieży w szkołach. Na te zadania pozyskaliśmy wielomilionowe dotacje – podsumowuje Henryk Kiepura, starosta kłobucki. – Młodzież z powiatowych szkół średnich osiągnęła bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych, co świadczy o wysokim poziomie kształcenia w szkołach powiatowych. Dziękuję wszystkim za owocną współpracę na rzecz mieszkańców powiatu kłobuckiego – komentuje.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter