fbpx

Lelów

Pięćdziesiąt tysięcy złotych do wzięcia na wspieranie lokalnego sportu

fot. Pixabay

Wójt Krzysztof Molenda ogłosił pod koniec stycznia otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej w bieżącym roku.

Podmioty, które zdecydują się wziąć udział w konkursie, powinny mieć doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania będącego jego przedmiotem. Pod uwagę brane będą jedynie te organizacje, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy.

-Nie będą dotowane projekty zawierające treści polityczne, komunistyczne, rasistowskie lub nazistowskie, propagujące pornografię, narkomanię lub obrażające uczucia religijne. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji. Procentowy udział przyznanej dotacji nie może być wyższy niż kwota wnioskowana w ofercie – zastrzegają urzędnicy w regulaminie konkursu, którego szczegółowe zapisy można znaleźć na internetowej stronie urzędu gminy.

Jakie oczekiwania kierowane są pod adresem potencjalnych oferentów? Przede wszystkim związane ze wspieraniem sportu oraz zaspokajaniem potrzeb mieszkańców w tym zakresie poprzez realizację programów szkoleń oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.

Środki, które włodarz zabezpieczył w budżecie, sięgają 50 tys. zł. Będzie je można przeznaczyć między innymi na propagowanie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców gminy poprzez organizację lub uczestnictwo w imprezach, zawodach czy zajęciach sportowych.

Termin na składanie ofert mija 16 lutego. O szczegółowe warunki można pytać w siedzibie urzędu.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter