fbpx

Lelów

W gminie Lelów inwestycje tej kadencji osiągnęły poziom sześćdziesięciu trzech milionów złotych

fot. Urząd Gminy Lelów

Gmina Lelów w ciągu ostatnich pięciu lat przeszła imponującą transformację. Najlepszym przykładem niech będą liczby. Na koniec 2018 roku cały budżet zamknął się dochodami na poziomie 25 mln zł, a w bieżącym taką wartość będą miały tylko same wydatki inwestycyjne. Cały budżet to zaś 51 mln zł. To wzrost o ponad 100 proc.

Minione pięć lat kadencji wójta Krzysztofa Molendy z pewnością trzeba uznać za dobry czas w rozwoju lokalnego samorządu. I to pomimo wielu trudności i zawirowań gospodarczych, które wprost przełożyły się na funkcjonowanie gminy. Minione pięć lat to projekty inwestycyjne za prawie 63 mln zł i wyraźna poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju gospodarczego i społecznego.

Skok jakości życia w gminie został zauważony przez niezależne gremia na arenie ogólnopolskiej. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, by Lelów trafił do pierwszej setki najlepiej rozwiniętych gmin wiejskich w Polsce. Tych, które prawidłowo dbają o zrównoważony rozwój. Krzysztofowi Molendzie się to udało. Ranking Samorządów Rzeczpospolitej sklasyfikował gminę aż na dwudziestym drugim miejscu w kraju. Wśród samorządów z terenu powiatu częstochowskiego był to naturalnie najlepszy wynik.

– Naszym wspólnym celem było przede wszystkim dobro naszych mieszkańców – komentuje skromnie włodarz. – Nie byłoby tego wszystkiego bez wielkiego wsparcia i współpracy ze strony mieszkańców, jak i wielkiego zaangażowania pracowników urzędu gminy. Serdecznie im za to dziękuję – podkreśla wójt Molenda.

Jednym z kluczowych obszarów, na które skierowano środki, była infrastruktura drogowa. Przebudowano kilometry dróg gminnych we wszystkich miejscowościach, strategiczny most w Staromieściu czy wystarano się o przebudowę drogi wojewódzkiej od Lelowa do Nakła. Rozbudowano o kilkadziesiąt punktów świetlnych także oświetlenie uliczne. Plany w tym zakresie także są imponujące. Tylko w tym roku do modernizacji pójdzie kolejnych szesnaście ulic – w Białej Wielkiej, Drochlinie, Lelowie, Mełchowie, Podlesiu i Ślęzanach.

– Dobra infrastruktura drogowa to zawsze najpilniejsza rzecz dla mieszkańców. Wystaraliśmy się o wielomilionowe dofinansowania naszych inwestycji z programów pomocowych. Tylko na tegoroczne zdobyliśmy 7,25 mln zł z „Polskiego Ładu” – podkreśla wójt.

Pytany o to, z których zadań w tej kadencji jest szczególnie dumny bez zastanowienia odpowiada, że chodzi o inwestycje w szkoły i budowę nowego przedszkola.

– Inwestycje w edukację są kluczowe dla budowania solidnych podstaw dla młodego pokolenia i przygotowania ich do wyzwań współczesnego świata – zaznacza Krzysztof Molenda. – Przeprowadziliśmy termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lelowie, odnowiliśmy szatnię i zaopatrzyliśmy ją w nowe szafki dla uczniów. Rozpoczęliśmy również budowę nowoczesnego czterooddziałowego przedszkola. Planujemy zakończyć tę inwestycję pod koniec bieżącego roku – dodaje.

Z drugiej strony nie zapomniano także o seniorach i aktywizacji życia społecznego. Wyremontowany został budynek po byłej szkole w Drochlinie, gdzie utworzono dzienny dom dla seniorów. W placówce Senior+ starsi mieszkańcy mogą liczyć na opiekę i ciekawe zajęcia. W tym samym budynku znajduje się również filia Gminnej Biblioteki Publicznej oraz siedziba Orkiestry Dętej OSP Drochlin, która skupia nie tylko muzyków nie tylko z tej, lecz także z innych miejscowości. Podobną inicjatywę podjęto w Podlesiu, gdzie do wyremontowanego budynku po dawnej szkole przeniesiono filię biblioteki oraz utworzono świetlicę dla dzieci i młodzieży. Dzięki temu oba obiekty służą teraz celom społecznym i kulturalnym.

Kolejnym obszarem jest infrastruktura sportowo-rekreacyjna. Nowoczesne place zabaw, boiska sportowe, ścieżki rowerowe zachęcają mieszkańców do aktywności na świeżym powietrzu. Rewitalizacja nowych przestrzeni rekreacyjnych, szczególnie tej nad zalewem w Lelowie, sprzyja zaś integracji społeczności lokalnej, a jednocześnie wspiera zdrowy styl życia.

W mijającej kadencji gmina Lelów była także jednym z największych w powiecie częstochowskim beneficjentów środków unijnych. Tutaj szczególnie trzeba wyróżnić wielki projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych mieszkańców.

– U mieszkańców wybudowanych zostało ponad dwieście sześćdziesiąt instalacji OZE, co stanowi około 13 proc. wszystkich budynków mieszkalnych na naszym terenie. To był wielki krok w ochronę środowiska i poprawę jakości powietrza. Udzielaliśmy ponadto dotacji na wymianę pieców. Obecnie także przygotowujemy kolejne takie zadania. Nabory wniosków już się odbyły. W OZE wyposażyliśmy również budynki użyteczności publicznej jak hydrofornie, oczyszczalnia ścieków, świetlice wiejskie czy też budynek szkoły w Lelowie. Dzięki temu teraz dużo oszczędzamy, jako gmina, na wydatkach za prąd – informuje wójt Molenda.

Prawie 5 mln zł w tej kadencji kosztował pierwszy etap rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków. Spełnia najwyższe standardy ekologiczne i sanitarne. To jednak nie koniec nakładów na ten cel. W tym roku przewidziano dalsze inwestycje w tym zakresie. Na drugi etap inwestycji zarezerwowano prawie 6 mln zł.

– Zbudowaliśmy nowe sieci wodociągowe, zapewniające mieszkańcom dostęp do czystej wody. Wspieraliśmy również budowę studni głębinowych, jako alternatywnego źródła zaopatrzenia w wodę. Te działania miały z pewnością pozytywny wpływ na podniesienie jakości życia naszej społeczności. W tym roku także takie zadania zaplanowaliśmy. Rozpoczniemy ponadto wymianę wodomierzy z możliwością zdalnego odczytu – podkreśla włodarz.

Wielkie zmiany zaszły również u lokalnych strażaków. Zakupiono trzy nowe samochody, które służą w jednostkach OSP Nakło, Podlesie i Lelów II-Zbyczyce. Druhowie otrzymali nowy sprzęt ochrony przeciwpożarowej. Rozbudowano i zmodernizowano strażnice. W Podlesiu powstał nowy garaż dla samochodu bojowego wraz z zapleczem socjalnym, a w Staromieściu poddano termomodernizacji budynek OSP. Obecnie realizowana jest rozbudowa strażnicy w Zbyczycach. Zakończono ponadto prace projektowe i w tym roku do modernizacji pójdzie również budynek jednostki z Nakła.

Samorząd zadbał także o dostęp do komunikacji zbiorowej. We współpracy z sąsiednią gminą uruchomiono linię autobusową z Lelowa do Koniecpola, dzięki czemu młodzież może dojeżdżać do tamtejszej szkoły ponadpodstawowej. Kolejnym krokiem było nawiązanie porozumienia z gminami Irządze, Szczekociny oraz z powiatem częstochowskim, w ramach którego powstały nowe linie komunikacyjne, łączące Lelów z innymi miejscowościami w regionie.

– Z pewnością nie zmarnowaliśmy wielkiej szansy rozwojowej, która się pojawiła. Te inwestycje o tym świadczą. Nasze strategie rozwoju gminy obejmują plany na wiele lat do przodu. Gmina Lelów się rozwija. Myślę, że egzamin tej kadencji zdaliśmy bardzo dobrze – podsumowuje wójt Krzysztof Molenda.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter