fbpx

Koniecpol

Tomasz Góra: Koniecpol i sąsiednie gminy potrzebują silnej reprezentacji w radzie powiatu

fot. Archiwum Tomasza Góry

Z Tomaszem Górą, kandydatem Trzeciej Drogi do Rady Powiatu Częstochowskiego z okręgu obejmującego gminy Koniecpol, Dąbrowę Zieloną i Przyrów rozmawiamy o tym, jakie inicjatywy będzie chciał wspierać na forum powiatowym

Panie Tomaszu, zarządza pan sporą spółką komunalną w Koniecpolu. Skąd pomysł, by ubiegać się o mandat radnego powiatu częstochowskiego?

Koniecpol, ale i pozostałe gminy, jak Przyrów i Dąbrowa Zielona, potrzebują silnej reprezentacji w Radzie Powiatu Częstochowskiego. Jest wiele spraw do zrobienia w zakresie edukacji, kultury, sportu, infrastruktury drogowej, służby zdrowia, ochrony środowiska, pobudzenia przedsiębiorczości, zwłaszcza tej lokalnej czy rozwoju gospodarczego i społecznego. Oczywiście kwestia tego, jakie obszary uda się poprawić, będzie uzależniona od dostępności pieniędzy na te cele. Budżety nie są z gumy, dlatego też trzeba będzie umiejętnie wyszukiwać i pozyskiwać zewnętrzne dofinansowania.

A tak konkretniej. Jakie widzi pan potrzeby zmian jako mieszkaniec Koniecpola. Co wymaga najpilniejszej interwencji?

To przede wszystkim drogi powiatowe. Na terenie gminy Koniecpol przynajmniej trzy, cztery odcinki dróg wymagają przebudowy. Mam tu na myśli drogi w relacji Koniecpol-Rudniki do granic województwa, Koniecpol-Radoszewnica czy Zagacie-Podlesie. Po zimie całkowicie zdegradował się też odcinek na terenie gminy Dąbrowa Zielona, od Św. Anny do Garnka w gminie Kłomnice. Przebudowa dróg to najważniejsze zadanie własne powiatu. Oczywiście, nie łudźmy się, to gdzie inwestycje są realizowane, zależy też od tego, jak mocną reprezentację w radzie ma dany okręg. Właśnie dlatego podjąłem się kandydowania. Chcę mieć realny wpływ na strategiczne decyzje, które wpływają na życie naszej społeczności.

Koniecpol swego czasu miał spore problemy z bezrobociem. Jak działa filia Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie?

No właśnie. Poruszył pan istotny aspekt. W kwestii organizacji pracy placówki muszą zajść spore zmiany. Przede wszystkim z nowymi władzami Częstochowy trzeba podjąć rozmowy o przywróceniu pełniej obsługi nie tylko osób bezrobotnych, ale i przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, jak chcą coś załatwić, złożyć jakikolwiek wniosek, to i tak muszą ze wszystkimi dokumentami jechać do Częstochowy. Należy to usprawnić i poprawić.

A jak wygląda obecnie kwestia komunikacji publicznej? Dojazd mieszkańców do pracy czy młodzieży do szkół, to przecież jeden z najważniejszych elementów codziennej egzystencji.

Samo skomunikowanie Koniecpola z Częstochową obecnie jest poprawne. Wymagało to wielkiej pracy zarówno władz gminy oraz władz powiatowych, ale udało się to zrobić. W samym Koniecpolu działa także komunikacja gminna, która jest skorelowana z komunikacją powiatową. Oczywiście zawsze jest coś o co wnioskują mieszkańcy. Mam tu na myśli zwiększenie częstotliwości kursów czy wypracowanie optymalnego rozkładu jazdy. Te kwestie są jednak rozwiązywane na bieżąco i systematycznie ulepszane.

W Koniecpolu działa szkoła ponadpodstawowa. Dobra edukacja to zawsze najważniejszy punkt dla każdego rodzica, ale i młodego człowieka, wchodzącego już w dorosłość i zaczynającego kształtować swoją zawodową przyszłość.

Ma pan rację, dlatego nieustannie trzeba podnosić konkurencyjność placówki, doposażać ją w nowoczesne sprzęty edukacyjne, ale i podnosić kompetencje uczniów dostosowanymi do wymagań czasów programami edukacyjnymi. Są i będą na takie działania spore pieniądze z programów unijnych, trzeba je umiejętnie pozyskać. Sam budynek szkoły jest stosunkowo młody, więc nie wymaga wielkich nakładów, oczywiście poza bieżącymi remontami. Zmodernizować trzeba natomiast przyszkolną infrastrukturę sportową. Będę o to zabiegał. Dobry poziom kształcenia i dobra baza sportowa są elementami, które przyciągają uczniów. A na tym nam wszystkim zależy, by szkoła w Koniecpolu była żywym organizmem.

Nawiązując do pana doświadczenia zawodowego i obszaru działalności – jakie widzi pan pole do poprawy kwestii gospodarki komunalnej samorządów?

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu w zakresie swojej działalności zabezpiecza wszystkie potrzeby mieszkańców gminy po tym względem. Zajmujemy się utrzymaniem dróg, zaopatrywaniem w ciepło mieszkańców, oczyszczalnią miejską, wodociągami, kanalizacją i oczywiście całą gospodarką śmieciową, łącznie z sortownią odpadów zbieranych selektywnie. Szczególnie palącym problemem jest gospodarka śmieciowa. Należałoby się zastanowić czy we współpracy z sąsiadującymi gminami, ale także przy wsparciu częstochowskiego starostwa, nie uruchomić instalacji składowania odpadów na ścianie wschodniej powiatu. Wywożenie śmieci do Włoszczowy, Zawiercia czy Częstochowy generuje największe koszty i powoduje, że te opłaty dla mieszkańców niestety rosną. Tak udałoby się je utrzymywać w ryzach.

Dziękuję za rozmowę.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter