fbpx

Miedźno

Mieszkańcy za połączeniem miejscowości. Teraz decyzja po stronie ministerstwa

fot. Urząd Gminy Miedźno

Do 22 listopada trwały w Miedźnie konsultacje w sprawie połączenia czterech miejscowości. Opinia mieszkańców była jednoznaczna. 60 proc. tych, którzy prawidłowo oddali swoje głosy, opowiedziało się, aby wsie Kołaczkowice, Wapiennik, Izbiska i Miedźno stały się jednym organizmem administracyjnym.

Jak poinformował miejscowy urząd gminy, w konsultacjach wzięło udział niemal 30 proc. uprawnionych do tego wyborców. Dokładnie z urny wyborczej wyciągnięto 958 kopert. Jednakże sporo z nich nie mogło być brane pod uwagę, bowiem nie spełniały wszystkich wymogów formalnych konsultacji. Co było wynikiem takiej sytuacji?

Wyjaśniał to Dariusz Nowak, przewodniczący gremium powołanego do przeprowadzenia plebiscytu, który podkreślił, że niektórzy z mieszkańców wrzucili do urny same ankiety z głosami, podczas gdy potrzebne było łącznie jeszcze oświadczenie o osobistym oddaniu głosu, potwierdzające jednocześnie czynne prawo wyborcze. Inni z kolei postąpili na odwrót. Wrzucali koperty jedynie z oświadczeniami, bez załączonej ankiety konsultacyjnej.

Ostatecznie komisja ustaliła, że w prawidłowy sposób zagłosowało 721 osób. 428 z nich poparło koncepcję połączenia, a przeciwnych takiemu rozwiązaniu było 293 głosujących. Jak wyniki konsultacji komentuje wójt Piotr Derejczyk?

– Pragnę podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tak niezwykle ważnych dla naszego samorządu konsultacjach społecznych. Duża, prawie 30 proc. frekwencja, świadczy o tym, że mieszkańcy mocno angażują się w lokalne sprawy. To niewątpliwy sukces tego przedsięwzięcia w wymiarze społecznym i obywatelskim – podkreśla włodarz. – W samym głosowaniu przeważająca większość opowiedziała się za połączeniem. To zapoczątkuje proces, którego pozytywna finalizacja da mieszkańcom natychmiastowe korzyści w postaci uporządkowania chaosu adresowego, który obecnie występuje na naszym terenie. W dłuższej zaś perspektywie może przyczynić się do zdynamizowania rozwoju całej gminy – dodaje.

To właśnie wspomniany chaos adresowy był impulsem do podjęcia działań przez lokalne władze. Do urzędu wpływało wiele próśb o uporządkowanie tej kwestii. Znaczny rozwój zabudowy spowodował, że ustalone jeszcze w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku granice ewidencyjne nie przystawały do zachodzącego procesu urbanizacji. Niejednokrotnie sąsiadujące ze sobą nieruchomości posiadają adresy administracyjnie przydzielone do różnych miejscowości.

– Osoby z zewnątrz niejednokrotnie mają problem z ustaleniem, gdzie jest jaka miejscowość. Dla przykładu, przy jednej ulicy są domy na działkach w Miedźnie, za chwilę jest Wapiennik, a po drugiej stronie już Kołaczkowice. Tworzy się coraz większy bałagan, a problemy będą narastać, gdyż miejscowości szybko się rozbudowują — zaznacza wójt Derejczyk. – Cały obszar Miedźno-Kołaczkowice-Wapiennik-Izbiska to obecnie jeden zwarty obszar aglomeracyjny. Na terenie „nowo powstałej” miejscowości nadal funkcjonować będą dotychczasowe sołectwa i podział na obręby geodezyjne. Możliwe będzie za to wprowadzenie jednolitego systemu nazewnictwa ulic i numeracji gospodarstw – dodaje.

W efekcie procesu połączenia ma powstać jedna miejscowość – Miedźno – licząca w sumie około 3700 mieszkańców. Aby to się ziściło, decyzję musi jeszcze wydać Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, do którego rada gminy musi wystąpić z odpowiednim wnioskiem za pośrednictwem wojewody śląskiego. Zakończone właśnie konsultacje społeczne były jednym z niezbędnych warunków, aby gmina dopełniła wymogów prawnych w tej sprawie.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter