fbpx

Miedźno

Piotr Derejczyk: Z sukcesem sfinalizowaliśmy wszystkie zaplanowane zadania

fot. Piotr Biernacki

Wójt gminy Miedźno pokusił się o podsumowanie działań kierowanego przez niego urzędu w minionym roku, jak i nakreślił najważniejsze inicjatywy na bieżący. Pod kątem rozwojowym miniony czas stał pod znakiem inwestycji w obiekty użyteczności publicznej, ten natomiast określą głównie zadania drogowe.

– Z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że rok 2023 był dobrym okresem dla naszej gminy. Pomimo wielu wyzwań, szczególnie pod kątem wzrostu kosztów utrzymania i budowy infrastruktury, spowodowanych inflacją, rozsądnie gospodarowaliśmy finansami, zapewniając realizację wszystkich niezbędnych potrzeb, jak i projektów inwestycyjnych, które już odmieniają wizerunek naszej gminy, podnoszą jakość, bezpieczeństwo i komfort życia. Z sukcesem sfinalizowaliśmy wszystkie zaplanowane zadania – podkreśla wójt Piotr Derejczyk.

W 2023 roku gmina zakończyła trzy ważne inwestycje kubaturowe. Po kilkunastu miesiącach do własnej szkoły wrócili uczniowie z Mokrej. Budynek wcześniej przeszedł gruntowną termomodernizację, przystosowano go dla osób z niepełnosprawnościami, zaopatrzono w fotowoltaikę i ekologiczne źródła ogrzewania, a w pierwszych miesiącach ubiegłego roku trwały prace dostosowawcze wewnątrz i zagospodarowywano jego otoczenie. Na modernizację szkoły wydatkowano w ciągu dwóch lat niemal 5 mln zł. Zyskała nie tylko na funkcjonalności, bo dostosowano ją do potrzeb ośmioklasowej podstawówki i potrzeb przedszkolaków, ale bez wątpienia stała się wizytówką miejscowości. Podobnie jak remizy we Władysławowie i Borowej. Tutaj koszty były jeszcze większe. Niemal 7 mln zł.

– Strażnice będą mogły już służyć nie tylko strażakom-ochotnikom, ale i pozostałym mieszkańcom, jako centra kultury i rozwoju wsi. Mamy nadzieję, że staną się przestrzenią inspirującą do organizacji wydarzeń – warsztatów, spotkań edukacyjnych oraz różnorodnych działań społecznych. Stworzą obszar do integracji, rozwijania pasji i współtworzenia lokalnej tożsamości – zaznacza włodarz. – Tych inwestycji nie udałoby się wykonać bez funduszy zewnętrznych, unijnych i krajowych. Pozyskaliśmy na te trzy projekty prawie 7 mln zł – uzupełnia.

Na co jeszcze wydatkowano gminne środki? W ZSP w Ostrowach nad Okszą zainwestowano prawie 2 mln zł w nową kotłownię. I tutaj z pomocą przyszły te unijne, które pokryły połowę tych wydatków. Budynek zasilany jest obecnie dwoma nowoczesnymi piecami na biomasę. Zmodernizowano przy tym całą niezbędną do tego aparaturę towarzyszącą. Około 250 tys. zł poszło natomiast na poprawę estetyki przed placówką oświatową w Miedźnie. Poprawiło się bezpieczeństwo uczniów i powstały nowe miejsca parkingowe.

Jak sam przyznaje wójt Derejczyk, w ubiegłym roku nie było spektakularnych wydatków na drogi. Realne nakłady na te cele były dużo mniejsze niż w latach ubiegłych, gdyż wydatnie przebudowano ulice Ogrodową i Łąkową w Ostrowach nad Okszą.

– Za to gros pracy poświęciliśmy na przygotowanie inwestycji, które rozpoczną się w roku bieżącym. Pozyskaliśmy na te cele ogromne jak na skalę gminy, pieniądze. Poprawa infrastruktury drogowej zogniskuje więc nasze działania w najbliższych latach. Już w tej chwili mamy podpisane umowy wykonawcze na około 30 mln zł, a kolejne dwa etapy w Kołaczkowicach to koszt około 10 mln zł. Obecnie pracujemy nad specyfikacją przetargową dla tego zadania.

Na przebudowę całego układu drogowego w rejonie Kołaczkowic gmina otrzyma wsparcie 17,5 mln zł. Kolejny 1 mln zł na ulicę Sportową w Ostrowach nad Okszą, 1,5 mln zł na modernizację chodników w ciągu ulicy Ogrodowej w tej samej miejscowości oraz ulicy Władysława Jagiełły w Miedźnie, a ponad 4,5 mln zł na projekt modernizacji układu komunikacyjnego w Borowej.

– Nie stoimy w miejscu, stawiamy na dalszy, dynamiczny rozwój. W 2024 roku planujemy zainwestować także w projekty modernizacji placów zabaw dla najmłodszych, przestrzeni rekreacyjnych i w tereny zielone. Opracowujemy ponadto koncepcję budowy gminnego żłobka, na co pozyskaliśmy także środki, i mam nadzieję, że budowę rozpoczniemy w 2025 roku. W ten rok wchodzimy więc bez kompleksów, ze świadomością dobrze wykorzystanej szansy, z wielkimi planami oraz konkretną wizją dobrej kontynuacji rozwoju gospodarczego i społecznego naszego samorządu – komentuje Piotr Derejczyk.

Projektów, które realizuje miejscowy urząd jest jednak jeszcze więcej. Do wspomnianych wyżej trzeba dodać ponadto modernizację oświetlenia na obszarze gminy, zarówno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, jak i nowy projekt wymiany lamp sodowych na słupach tauronowskich, na co zdobyto ponad 850 tys. zł.

Przygotowana jest także dokumentacja przebudowy dróg na tzw. Starym Miedźnie, a w najbliższej przyszłości planuje się jeszcze budowę przedszkola w Miedźnie, modernizację Muzeum w Mokrej, niezbędną do dalszej kanalizacji gminy rozbudowę oczyszczalni ścieków w Ostrowach nad Okszą czy budowę obiektu mostowego na rzece Liswarcie, łączącego Władysławów z Brzózkami.

Niedługo ma ruszyć również budowa osiedla mieszkaniowego w Ostrowach nad Okszą. O szczegółach tej inwestycji rozmawiamy na stronie obok z Agnieszką Związek, prezes SIM Śląsk Północ, której to spółki udziałowcem jest także gmina Miedźno.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter