fbpx

Kłomnice

Miniony rok atrakcyjny pod względem pozyskanych funduszy zewnętrznych

fot. Shutterstock

Kłomniccy urzędnicy przedstawili sumaryczne zestawienie wszystkich środków finansowych, jakie gmina pozyskała w 2023 roku z zewnętrznych źródeł. Chodzi o przeszło 11 mln zł.

Listę pozyskanych w ubiegłym roku przez miejscową administrację pieniędzy otwierają te pochodzące z ósmej edycji tzw. „Polskiego Ładu”. W ramach tego rządowego programu urząd gminy wystarał się o ponad 6,6 mln zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w ciągu ulic Nieznanickiej i Zdrowskiej w Kłomnicach. Kolejne 1,4 mln zł stanowią środki, które pójdą na modernizację ujęcia wody w Garnku. Następne niemalże 1,5 mln zł pomoże rozbudować przestrzeń sportowo-rekreacyjną w Nieznanicach.

W ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do budżetu gminy powędruje 630 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie komunikacji publicznej, a złożony do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wniosek zaskutkował przyznaniem przez urzędników ze stolicy kwoty na poziomie 490 tys. zł.

– Pieniądze te zostaną przeznaczone na remont budynku dworskiego w miejscowości Rzeki Wielkie – precyzuje Karolina Gonera z urzędu gminy.

Pod koniec roku ogłoszono też wyniki kilku naborów, w których samorząd aplikował z nadzieją na zdobycie zasobów, by zaspokoić potrzeby mieszkańców borykających się z niepełnosprawnościami. Chodzi chociażby o prawie 270 tys. zł pozyskanych w ramach programu, który pokryje zaangażowanie osobistych asystentów tychże osób.

– Adresatami niniejszego wniosku będą niepełnosprawni zamieszkujący teren naszej gminy, którzy zostaną zdiagnozowani przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach – wyjaśnia wspomniana urzędniczka.

To jednak nie wszystko, jeśli chodzi o tę grupę mieszkańców. W ramach tzw. opieki wytchnieniowej kłomniccy urzędnicy wystarali się również o kwotę sięgającą niemalże 98 tys. zł na odciążenie domowników zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami niepełnosprawnymi. Tymi, którzy wymagają stałej opieki członka rodziny lub opiekuna w zakresie potrzeb wynikających z codziennego życia.

Jak dodaje Karolina Gonera, do kasy samorządu wpłynęły też dwie pomniejsze kwoty, ale, ze względu na interes społeczny, także istotne w długiej perspektywie. Mowa o przeszło 9 tys. zł pozyskanych z Ministerstwa Finansów na organizację lekcji o ekonomii w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach czy kwocie 4,4 tys. zł pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na zakup specjalnych ubrań dla druhów z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarach.

– W tym pierwszym przypadku za pozyskane pieniądze uczniowie odbyli lekcje związane z kwestiami dochodów, oszczędzania oraz ogólnych zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami finansowymi, a także pojechali na wycieczkę do Warszawy, gdzie zwiedzili parlament, Giełdę Papierów Wartościowych oraz Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego. Natomiast w drugim poczyniony zakup pozwoli podnieść zdolności bojowe jednostki i tym samym przełoży się na poprawę bezpieczeństwo naszych mieszkańców – przekonuje Gonera.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter