Nowa rada wyjątkowo zgodna

Mstów

20 listopada odbyła się pierwsza w tej kadencji samorządu sesja rady gminy. Nowi radni ze swojego grona wybrali przewodniczącego rady gminy oraz jego zastępców.

To tego dnia samorządowcy z wójtem na czele odebrali zaświadczenia o wyborze z rąk przedstawicieli komisji wyborczej. Musieli także złożyć ślubowanie. Gdy dopełniono już wszelkich formalności, przyszedł czas na wybór prezydium rady.

W tajnym głosowaniu wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za Krzysztofem Choryłkiem, który pełnił już tę funkcję w minionej kadencji. Jego zastępcami, również jednogłośnie, zostali Zbigniew Bigosiński, Bogusław Gawron oraz Jerzy Siwek.

W radzie w tej kadencji zasiadają również Grzegorz Całus, Łukasz  Całusiński, Mieczysława Gaudy, Mariola Juszczyk, Justyna Klimczak, Mariusz Kowalczyk, Andrzej Leśniak, Robert  Misztal, Monika Pardela, Bożena Pluta, Patryk Woźnica.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów