fbpx

Mstów

Przebudowa drogi transportu rolnego stworzy ciekawe połączenie turystyczne z centrum gminy

fot. Urząd Gminy Mstów

Władze gminy podpisały umowę na realizację przebudowy drogi transportu rolnego w Mstowie. Chodzi o ponad półkilometrowy odcinek drogi, po wykonaniu którego powstanie bezpośrednie połączenie między centralną miejscowością w gminie a Małusami Wielkimi.

Przewidziany do przebudowy trakt charakteryzują obecnie liczne wyboje i nierówności uniemożliwiające swobodny przejazd. Istniejącą nawierzchnię mieszaną z kruszywa łamanego, kamienia, żużla i gruntu zastąpić ma wkrótce nawierzchnia asfaltowa. Wykonawca, spółka Hucz z Boronowa, ma pięć miesięcy na realizację tej inwestycji. Jak przekonują miejscowe władze, finalnie przyczyni się ona do poprawy funkcjonalności drogi i polepszenia jej parametrów technicznych.

W ramach planowanej modernizacji niemalże pięciuset sześćdziesięciu pięciu metrów drogi zrealizowane zostanie korytowanie, wzmocnione zostanie podłoże, położone zostaną dwie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, a całość przykryje dwuwarstwowa nawierzchnia asfaltobetonowa. Umowa przewiduje też utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, ułożenie rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu, wykonanie mijanki o pełnej konstrukcji, zagospodarowanie przyległego terenu oraz regulacja istniejącego uzbrojenia w postaci zasuw, hydrantów i włazów.

Jak nadmienia wójt Tomasz Gęsiarz, modernizowany fragment to kolejny odcinek malowniczego „Szlaku Warowni Jurajskich”.

– W 2021 roku wykonaliśmy pierwszy etap od strony Małus Wielkich, rok później kolejne dwa etapy – w Małusach Wielkich i w Mstowie. Teraz pozostało do zrealizowania jedynie bezpośrednie połączenie z ulicą Wolności w Mstowie. Będzie to ciekawe połączenie turystyczne, szczególnie dla rowerzystów i pieszych. Ten teren jest wyjątkowo interesujący pod kątem rowerowych przejażdżek czy spacerów – dodaje włodarz.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter