fbpx

Mstów

Tomasz Gęsiarz w zarządzie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

fot. archiwum ŚZGiP

Tomasz Gęsiarz, wójt Mstowa, został jednym z członków zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.  Wyboru dokonano na zgromadzeniu wyborczym organizacji, które 1 marca obradowało w Rybniku.

W sesji wzięło udział 86 delegatów, pośród których nie zabrakło prezydentów, burmistrzów, wójtów czy starostów, reprezentujących łącznie 133 jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego. Poza dokonaniem wyboru do organu statutowego, którego przewodniczącym został prezydent Rybnika Piotr Kuczera, Zgromadzenie Ogólne Związku przedyskutowało i przyjęło jedenaście stanowisk dotyczących istotnych dla regionu oraz samorządu lokalnego kwestii. Poruszono między innymi problem wzrostu cen energii elektrycznej w 2019 r., finansowania działań mających na celu likwidację niskiej emisji, spraw związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi oraz naruszania stabilności finansów jednostek samorządu, spowodowanej nakładaniem coraz większej liczby zadań przez rząd, bez równoczesnego zagwarantowania wystarczających pieniędzy na realizację tych celów.

ŚZGiP jest największą regionalną organizacją samorządową w kraju. Powstał ponad ćwierć wieku temu. Główną jego misją jest praca na rzecz dobra publicznego w województwie śląskim, a inspirowane inicjatywy mają na celu rozwój regionu poprzez integrowanie śląskich samorządów oraz wspieranie i promocję lokalnej samorządności. Zrzeszenie kształtuje wspólną politykę, lobbuje i reprezentuje interesy samorządów lokalnych oraz działa na rzecz rozwoju gospodarczego gmin i powiatów. Poprzez informowanie, profesjonalne szkolenia i doradztwo w dziedzinie polityk i programów europejskich organizacja dąży do upowszechniania modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju lokalnego i zarządzania.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter