Z Mokrzeszy do Żurawia w końcu w porządnych warunkach

Mstów

Nie straszy już nawierzchnia drogi powiatowej nr 1039. Na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie, popękany i dziurawy trakt został gruntownie przebudowany.

Liczący niemal kilometr odcinek, prowadzący od Mokrzeszy w kierunku leżącego w gminie Janów Żurawia, od lat był w fatalnym stanie. Zadanie sfinansowano ze wsparciem środków pochodzących z budżetu państwa.

Prace rozpoczęto od rozebrania starej nawierzchni bitumicznej. Skorygowano pobocza, wykonano korytowanie, by następnie ustabilizować podłoże spoiwem hydraulicznym. Zrobiona została także solidna podbudowa z kruszywa łamanego oraz grysu. Nową nawierzchnię położono z mieszanek mineralno-bitumicznych, a pobocza i zjazdy utwardzono destruktem asfaltowym i kruszywem łamanym.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów