fbpx

Mstów

Zaskoczenia nie było. Radni udzielili absolutorium wójtowi

fot. Urząd Gminy Mstów

Podczas czerwcowej sesji rady gminy lokalni samorządowcy rozpatrzyli sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok oraz w głosowaniu podjęli decyzję o przyznaniu absolutorium włodarzowi.

Czym jest absolutorium? To potwierdzenie przez radę, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy i zgodnie z prawem wydawał publiczne pieniądze. To forma kontroli samorządowców kontroli w zakresie wykonania budżetu i wyraz ostatecznej oceny działalności wójta.

Zanim jednak do głosowania doszło, radni debatowali nad raportem o stanie gminy. To nowy element wprowadzony przez ustawodawcę w znowelizowanych przepisach dotyczących samorządu terytorialnego. W myśl tych zapisów wójt co roku musi przedstawić radzie dokument, który podsumowuje działalność jaką lokalne władze prowadziły w poprzednim roku.

– Absolutorium jest dla mnie bardzo ważne – mówił po głosowaniu do zebranych wójt Gęsiarz. – Jest potwierdzeniem, że państwo akceptują i doceniają moją codzienną pracę. Samorząd to jednak sport zespołowy. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy pomagają mi na co dzień – moim pracownikom, kierownikom jednostek organizacyjnych i pomocniczych. Dziękuję naszej skarbnik Marii Skibińskiej za czuwanie nad finansami. Dziękuję również radnym i sołtysom za cenne podpowiedzi i wskazówki – wymieniał Gęsiarz.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter