fbpx

Poczesna

Krzysztof Ujma: Staram się tak kierować gminą, by wszystkim mieszkańcom dobrze się żyło

fot. Adrian Biel

Z wójtem Poczesnej o tym co udało się zrealizować w bieżącej kadencji, a także o planach na najbliższą przyszłość rozmawia Adrian Biel.

Rządzi pan gminą nieprzerwanie od trzech kadencji. Gdzie leży źródło tego sukcesu?

Kiedy w 2006 roku po raz pierwszy objąłem urząd wójta gminy, przedstawiłem wówczas program jej zrównoważonego rozwoju. Przez te wszystkie lata, z żelazną konsekwencją, staram się go realizować. Tak, aby nieustannie poprawiał się komfort życia mieszkańców. Staramy się, aby gmina była miejscem wyjątkowym, w którym po prostu chce się mieszkać. Wiele pilnych do realizacji spraw już zakończyliśmy, inne są jeszcze kontynuowane. Tak jest na przykład z kanalizacją, ale proszę mi wierzyć, że także i ten temat doprowadzimy z sukcesem do końca.

Na jakim etapie znajduje się realizacja tego zadania?

Środki finansowe, które pozyskaliśmy z zewnątrz, pozwoliły stworzyć sieć kanalizacyjną w zachodniej i centralnej części gminy. Na dzień dzisiejszy wybudowano blisko 40 km sieci. Do kanalizacji przyłączyło się ponad 1700 domostw. Dążę do tego, aby cała gmina została skanalizowana. Dla części wschodniej gminy przygotowywana jest właśnie dokumentacja techniczna, na podstawie której będziemy realizować budowę oczyszczalni w miejscowości Słowik.

A jakby miał pan krótko podsumować mijającą kadencję to na jakich aspektach chciałby się pan skoncentrować?

Ilość realizowanych inwestycji jest tak szeroka, że nie da się tego podsumować kilkoma zdaniami, ale postaram się to usystematyzować. W ostatnich latach duży nacisk kładliśmy choćby na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w kontekście infrastruktury drogowej. Wybudowaliśmy nowe chodniki. Powstało ich około siedmiu kilometrów w takich miejscowościach jak Bargły, Brzeziny Kolonia, Michałów, Nierada, Kolonia Poczesna i Wrzosowa. W Nieradzie, Kolonii Poczesna i Wrzosowej dalej kontynuujemy prace, ale już w innych miejscach. W realizacji są również ciągi piesze w Hucie Starej A czy Poczesnej.

A jak z drogami i poboczami?

Także i te sukcesywnie remontujemy. W minionych czterech latach wyremontowaliśmy drogi w Brzezinach Kolonii, Brzezinach Nowych, Hucie Starej A, Korwinowie, Mazurach, Słowiku, Sobuczynie i Zawodziu. Kontynuujemy prace w Korwinowie, Słowiku i Zawodziu. Remonty dróg trwają też w Hucie Starej B, Nowej Wsi i Wrzosowej. Dodam tylko jeszcze, że w przyszłym roku czeka nas remont chodnika i dalszej części klinkierówki w Nowej Wsi. Powstają parkingi, ronda – jak na przykład te w Zawodziu czy we Wrzosowej. W ostatniej z wymienionych miejscowości zainstalowaliśmy sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych. W miejscach najbardziej niebezpiecznych instalowany jest monitoring. Działa on już w czterech sołectwach, a kolejne kamery pojawiać się będą zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców.

W waszej strategii rozwoju gminy przeczytałem, że 66 proc. mieszkańców dobrze ocenia poziom bezpieczeństwa. Kolejne 13 proc. nawet bardzo dobrze. To imponujący wynik, tylko zastanawia mnie, jak to zmierzyliście?

Te dane powstały w oparciu o przeprowadzone ankiety do wspomnianej przez pana strategii rozwoju. Oczywiście cieszy mnie tak wysoka ocena jaką dali respondenci, ale oczywiście nie zamierzamy spoczywać na laurach i cały czas trzymamy rękę na pulsie. Tym bardziej, że 13 proc. ankietowanych osób poziom bezpieczeństwa oceniło na dostateczny, a 8 proc. dało negatywne noty. Zależy mi na tym, by ta statystyka wypadła jeszcze lepiej w przyszłości. Dodam jeszcze tylko w kontekście bezpieczeństwa drogowego, że w newralgicznych miejscach zainstalowaliśmy znaki ostrzegawcze i sygnalizację świetlną. Mam tu głównie na myśli niebezpieczne przejście w Nieradzie, przejście dla pieszych we Wrzosowej przy trasie DK1 czy pulsujące światła w nowej Wsi. W chwili obecnej dla mieszkańców tej miejscowości zabiegam o stworzenie bezpiecznego przejścia przy ulicy Kopalnianej.

Jeden z mieszkańców, który porusza się na wózku inwalidzkim, w mailu do redakcji zwracał uwagę na to, że nadal w gminie jest sporo barier architektonicznych. Czy ma pan pomysł jak je zniwelować?

Ależ panie redaktorze, cały czas to robimy. W szkole w Poczesnej zamontowana została platforma, właśnie z przeznaczeniem dla osób na wózkach. W podstawówce w Hucie Starej B zainstalowaliśmy z kolei windę. Wiem, że to istotny problem, dlatego w najbliższym czasie znikną bariery architektoniczne w innych budynkach użyteczności publicznej. Mam tu między innymi na myśli szkołę we Wrzosowej, a także budynek urzędu gminy.

Dziesięć lat temu wprowadziliście na terenie gminy Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Jakie są jego efekty i czy program dalej jest rozwijany?

Program działa i oczywiście cały będzie kontynuowany. Od 2011 roku udzielamy dofinansowania do inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na rzecz proekologicznych rozwiązań. Z programu skorzystało do tej pory ponad pół tysiąca gospodarstw.

W tym roku ruszyła w końcu budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie z siedzibą w Michałowie. Mieszkańcy dość długo musieli czekać na rozpoczęcie realizacji tej inwestycji.

To prawda, ale już niedługo będą oni przyjmowani w nowoczesnych i świetnie wyposażonych gabinetach. Dodam jeszcze, że w planach mamy również modernizację placówki we Wrzosowej. Dla naszych mieszkańców chcemy też uruchomić gabinety do rehabilitacji. Z rozmów z naszymi seniorami wiem, że jest to dla nich niezwykle ważne. Mając świadomość jak ważna jest profilaktyka, prowadzimy szereg działań ukierunkowanych na zapobieganie właśnie, głównie uzależnieniom.

Dobrą alternatywą dla wszelkich używek jest sport i rekreacja. Jaką ofertę dla mieszkańców ma tutaj gmina?

W każdym sołectwie zbudowana została siłownia zewnętrzna. Powstało także wiele placów zabaw. Kto tylko ma ochotę może swobodnie korzystać z orlików czy z naszej nowoczesnej hali sportowej. Przygotowujemy sieć ścieżek rowerowych. W ubiegłym roku powołaliśmy osobę odpowiedzialną za koordynację i rozwój ruchu rowerowego w naszej gminie. Nie zapominamy o seniorach. Konsekwentnie wdrażany jest Wieloletni Program „Senior+”. Celem tego projektu jest wsparcie starszych mieszkańców przez prowadzenie dziennego Domu Seniora w Hucie Starej B. Gmina we współpracy ze Stowarzyszeniem Stacja Rozwoju „Słowikor”, realizuje projekt pod nazwą „Aktywni seniorzy i zdolna młodzież”. Wkrótce zakończone zostaną prace adaptacyjne pomieszczeń we wspomnianym obiekcie. 1 grudnia chcemy uruchomić tam żłobek dla dzieci z terenu całej gminy. Wszystkie szkoły, w ramach zajęć pozalekcyjnych, mają zapewniony transport do Częstochowy na basen. Działają u nas klasy sportowe. W tym roku w klasach, w których liczba uczniów przekracza czternaście osób, dokonaliśmy podziału tych klas podczas zajęć z języka angielskiego, a dodatkowa godzina pracy nauczyciela płacona jest z budżetu gminy. Co roku z własnego budżetu gmina dofinansowuje oświatę kwotą sięgającą około 15 mln zł.

Podsumowując, co urząd gminy zamierza jeszcze zrobić w najbliższej przyszłości?

Mamy już, praktycznie dla całej gminy, uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego. Powstały też plany zagospodarowania terenów inwestycyjnych przy budowanej autostradzie A1, więc kolejne działania będziemy koncentrować na ściągnięciu w ten rejon przedsiębiorców. W Słowiku wybudowana zostanie sala gimnastyczna wraz z częścią dydaktyczną, natomiast w Poczesnej powstanie nowe przedszkole. Na ten przejściowy czas, w ciągu kilku miesięcy uruchomimy dla przedszkolaków pomieszczenia dydaktyczne po byłym gimnazjum. Wkrótce rozpoczniemy także budowę krytej pływalni, a w Hucie Starej B zrealizujemy modernizację obiektu sportowego wraz z basenem. W Zawodziu przy ulicy Kolejowej wybudowany zostanie kompleks sportowo-rekreacyjny, a do użytku zostanie oddane Lokalne Centrum Aktywności Sołectwa Zawodzie. W Poczesnej powstanie centrum rekreacyjno-usługowo-handlowe. Planujemy też budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Projekt realizowany będzie w Hucie Starej B. By ułatwić ludziom życie, urząd gminy będzie także czynny w soboty. Pracować będą urzędnicy tych referatów, które cieszą się największym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Wyremontujemy świetlicę środowiskową w Brzezinach Nowych oraz kontynuowana będzie modernizacja osiedli mieszkaniowych w Hucie Starej B, Nowej Wsi i Wrzosowej. Poważnie rozważamy również wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej.

Pomysłów widzę nie brakuje, oby tylko starczyło determinacji i energii do ich wprowadzenia.

Jestem przekonany, że dzięki wspólnej ciężkiej pracy całego samorządu, sołtysów, a także organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich i druhów z jednostek ochotniczych straży pożarnych uda się to wszystko zrealizować.

Dziękuję za rozmowę.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter