fbpx

Wręczyca Wielka

Rusza fundusz sołecki. O tym co powstanie zadecydują sami mieszkańcy

fot. Pixabay

Poszczególne sołectwa w gminie będą mogły zadecydować na co chcą przeznaczyć część budżetowych pieniędzy. Tak zdecydowała rada gminy.

Fundusz sołecki to pula wyodrębniona z budżetu rodzimego samorządu, która ma służyć poprawie warunków życia mieszkańców, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności wydatkowania pieniędzy ze strategią rozwoju gminy. Jego wysokość oblicza się na podstawie specjalnego wzoru określonego w ustawie, a decydująca jest liczba mieszkańców danej jednostki. Środki te przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych w przygotowanych wcześniej wnioskach.

Do końca lipca wójt będzie musiał przekazać sołtysom informację o wysokości środków, które będą mogły rozdysponować poszczególne sołectwa w kolejnym roku budżetowym. Pieniądze będzie można przeznaczyć niemal na dowolny cel, a o ich przeznaczeniu zadecyduje zebranie wiejskie.

Tylko na tym zgromadzeniu bowiem można uchwalić wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. W nim bowiem należy określić co zamierza się zrobić, uzasadnić inicjatywę i podać jej koszt. Uchwalony wniosek sołtys przekazuje wójtowi, a ten gdy uzna, że jest on prawidłowo przygotowany, anonsuje go radzie gminy. Co istotne, przy ocenie wniosku wójt nie może kwestionować słuszności zaproponowanych do realizacji przedsięwzięć.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter